TÜV Πιστοποίηση ISO & προϊόντων, Επιθεώρηση, Εκτίμηση, Εκπαίδευση (και Web), Coaching, Διακρίβωση μετρητικού εξοπλισμού, Ανάπτυξη και αξιολόγηση Ανθρ. Πόρων

Επικοινωνία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Λεωφ. Κηφισίας 306 & Παπανικολή,
GR-152 32 Χαλάνδρι - Αθήνα

Phone: +30 210 6856 360-1
Fax: +30 210 6856 307
Website: www.diaplous-ssda.com
Email: info@diaplous-ssda.com

Κατόπιν της επικοινωνίας σας, θα ανταποκριθούμε κατά μέγιστο, εντός 24ων ωρών!